KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Karate1 Series A - KOÇAELI, TUR

Karate1 SERIES A - KOÇAELI/Turecko 2022

 

23. - 25.09.2022

____________________________________________________________

Výsledky našich reprezentantov

 

9. miesto - Kata Male - HRČKA ROMAN

DRAWS

RESULTS

(82 pretekárov z 31 krajín v kategórii)

 

 

11. miesto - Female Team Kata - LÍŠKOVÁ LAURA - MIŠEJOVÁ SIMONA - BRUŇANSKÁ KRISTÍNA

DRAWS

RESULTS

(13 teamov z 9 krajín v kategórii)

 

 

21. miesto - Kata Female - VAŇUŠANIKOVÁ JANA

DRAWS

RESULTS

( 88 pretekárok z 32 krajín v kategórii)

 

 

65. miesto - Kata Male - ŠTELCL ADAM

DRAWS

RESULTS

(82 pretekárov z 31 krajín v kategórii)

____________________________________________________________

 

Bulletin turnaja

Bulletin turnaja

 

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu ohľadne pandémie COVID-19 a s tým spojené komplikácie a obmedzenia pri organizovaní účasti na tomto turnaji, bude postup pri zabezpečení účasti nasledovný:

 

1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

 

2. Registrácia:

Reprezentanti sa registrujú individuálne.

 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=620#a_eventhead

 

WKF Ranking 2021-06-20

http://vm0443.serverbase.systems/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=100&ranking_category=0&enddate=2022-06-20

 

- POZOR !!! LIMIT na počet prihlásení v 1.kategórii je 96 !!!

 

- Pretekári, ktorí sú na prvých 32 pozíciach vo WKF rankingu sa nemôžu zúčastniť Series A.

 

2nd phase: 2022-07-08 12:00 to 2022-09-08 12:00 (GMT +0)

Open registration for athletes not in the first 32 positions of the WKF ranking as long as the number of entries in a cagegory does not exceed the maximum of 96 entries.

 

Štartovné:

Fees:

 

60€ - 1st month (2022-06-23 12:00 to 2022-07-22 23:59, GMT +0)
70€ - (2022-07-23 00:00 to 2022-08-23 23:59, GMT +0)
90€ - last 15 days (2022-08-24 00:00 to 2022-09-08 12:00, GMT +0)

 

Všetkým reprezentantom, ktorí nie sú zaočkovaní doporučujeme absolvovať očkovanie, nakoľko doklad o zaočkovaní môže byť podmienkou účasti a rovnako podmienkou na vyhnutie sa povinnej karanténe po návrate do SR.