KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ


Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Karate1 Youth League / Poreč - Chorvátsko 2023

Karate1 Youth League


29.6. - 2.7.2023

Poreč / Chorvátsko

 

ktorá je zaradená pre kateg. U21 (kata, kumite) v Pláne prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov 2023, Budapešť/Maďarsko.

 

Spôsob účasti:

https://www.karate.sk/1858/predbezny-plan-pripravy-na-majstrovstva-sveta-seniorov-2023

 

registrácia a organizácia výjazdu cez kluby

 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=706#a_eventhead

 

Bulletin turnaja a info o turnaji

Tu nájdete aktualizovaný bulletin s novým programom podujatia, ktorý obsahuje 3 dátumy akreditácie a 4 dátumy váženia pre ďalšiu WKF Karate 1 - Youth League, ktorá sa bude konať v Poreči (Chorvátsko), od 29. júna do 2. júla 2023.

 

 

General Rules / Všeobecné pravidlá

Athletes are only allowed to compete for the country shown in their international passport. Wrong registered athletes have to change their accreditation and need to pay the penalty fee

 


Platba štartovného je možná iba cez Paypal v sportdata systéme. Platba štartovného a registrácia na mieste nie je akceptovaná.

Payment is only possible via Paypal Service provided on the Sportdata online system. Cash payments and registrations on-site will not be accepted.

 

Všetky prihlásenia idú na waiting list (po dobu 60 min.) a až po zaplatení štartovného je prihlásenie kompletné. Nezaplatené prihlásenia budú po 60 min. odstránené z waiting listu.

All entries will be on a waiting list until the Paypal payment is completed. Unpaid entries will be removed from the waiting list after 60 minutes.


Fees / Štartovné
50€ (2023-03-29 12:00 to 2023-04-29 23:59, GMT +0)
60€ (2023-04-30 00:00 to 2023-05-30 23:59, GMT +0)
75€ (2023-05-31 00:00 to 2023-06-14 12:00, GMT +0)


Registrácia

2.fáza registrácie

od 13.4.2023 12:00 (GMT +0) otvorená registrácia, pokiaľ sa v kategórii nenaplní max. 96 prihlásení.

 

2nd phase: 2023-04-13 12:00 to 2023-06-14 12:00 (GMT +0)

Open registration as long as the number of entries in a cagegory does not exceed the maximum of 96 entries.