KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Bijeljina Open 2023

Bijeljina Open 2023

Bijeljina / Bosna a Hercegovina

03.09.2023

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

1. miesto - kumite 13 r. -40kg - Kováčik Šimon (Tornado KT)

1. miesto - kumite 13 r. +55kg - Mitrík Richard (KK UNION KE)

1. miesto - kumite cadet female open - Kuliková Vira (Tornado KT)

1. miesto - kumite cadet male - 70kg - Turčaník Richard (KK TORADE LM)

1. miesto - kumite 13 r. -44kg - Streicherová Romana (KK KUMADE TO)

1. miesto - kumite 13 r. -54kg - Klempová Linda (KK SHIHAN PP)

1. miesto - kumite 12 r. +50kg - Klempová Linda (KK SHIHAN PP)

1. miesto - kumite 13 r. -49kg - Ševčíková Natália (Tornado KT)

1. miesto - kumite 12 r. - 50kg - Klempová Laura (KK SHIHAN PP)

2. miesto - kumite 12 r. -50kg - Ševčíková Natália (Tornado KT)

2. miesto - kumite 13 r. -49kg - Ševčíková Viktória (Tornado KT)

2. miesto - kumite 13 r. -54kg - Zelmanová Alzbeta (KK Krupina)

3. miesto - kumite 13 r. -45kg - Pirčák Rene (KKK KE)

3. miesto - kumite cadet female open - Rumanovská Zoe (ŠK CMK BB)

3. miesto - kumite 13 r. -54kg - Halecká Sofia (KK JUNIOR PO)

3. miesto - kumite 13 r. -54kg - Turoczyová Petra (ŠŠK BA)

3. miesto - kumite 13 r. -49kg - Klempová Laura (KK SHIHAN PP)

 

Príchody z turnaja:

 

Bratislava - o 7:20 hod., OMV pumpa, Einsteinova 17 BA

https://maps.app.goo.gl/w1S8fioZrhKkNQuJ9?g_st=iw

 

Nitra - o 8:20 hod., Slovnaft pumpa, Chrenovská 1073/20, Nitra - Chrenová

 

Banská Bystrica - o 9:50 hod.

 

 

 

 

Slovenský zväz karate organizuje výjazd na turnaj do Bosny a Hercegoviny pre kategórie KUMITE - U14, kadet.

 

Príspevok reprezentanta na turnaj je 0 eur.

 

 Bulletin turnaja

 

!!! Účasť nominovaných reprezentantov treba potvrdiť na mail: office@karate.sk, najneskôr do 20.augusta 2023 (NEDEĽA) !!!

 

NOMINÁCIA:

 

kumite ml. kadetky U14:

-42 kg:

Streicherová R. (KK KUMADE TO)

-47 kg:

Klempová La. (KK Shihan PP), Ševčíková N. (Tornado KT), Ševčíková V. (Tornado KT)

-52 kg:

Gašparová J. (KK Mugen), Imrichová T. (ŠKM Lipt. Hr.), Kretovičová R. (KKK KE), Klemplová L. (KK SHIHAN PP)

+52 kg:

Halecká S. (KK JUNIOR PO), Turoczyová P. (ŠŠK BA), Zelmanová A. (KK Krupina)

 

kumite ml. kadeti U14:

-40 kg:

Gašpar M. (ŠK CMK BB), Kováčik Š. (Tornado KT), Žabka O. (ŠK CMK BB)

-45 kg:

Doncs E. (ŠŠK BA), Pavlovič M. (KK ZA), Pirčák R. (KKK KE)

-50 kg:

Koval D. (ŠŠK BA)

-55 kg:

+55 kg:

Hyben B. (KK SHIHAN PO), Mitrík R. (KK UNION KE)

 

kumite kadetky U16:

-47 kg:

Mierna A. (KK Mugen), Nádašdiová N. (ŠKK Farmex), Streicherová R. (KK KUMADE TO)

-54 kg:

Halecká S. (KK JUNIOR PO), Ilavská K. (ŠKK Farmex), Imrichová T. (ŠKM Lipt. Hr.), Kollárová P. (KKK KE), Kretovičová R. (KKK KE), Krnáčová N. (KK Detva), Melicháreková L. (ŠK Real TN)

-61 kg:

Benešová N. (Budokan Samaria), Hulinová E. (KK Detva), Rumanovská Z. (ŠK CMK BB), Zeumerová A. (ŠKK Kachi NR)

+61 kg:

Chrastinová P. (KK MUGEN), Kučerová R. (MŠK ZH), Kuliková V. (Tornado KT)


kumite kadeti U16:

-52 kg:

Chrenko S. (ŠK CMK BB), Koval D. (ŠŠK BA), Kotek D. (KK ZOKU), Lehocký A. (ŠK CMK BB), Žabka O. (ŠK CMK BB)

-57 kg:

Dado A. (KK Krupina), Greguš A. (KK ZA), Krivda M. (KK IGLOW), Páleš R. (KK KUMADE TO), Plichta B. (KKK KE)

-63 kg:

Hyben B. (KK SHIHAN PO), Chovanec D. (KK Detva), Kvasnica M. (Tornado KT), Naňo T. (KK KUMADE TO)

-70 kg:

Beňo U. (MŠK ZH), Jesenič P. (Tornado KT), Turčaník R. (KK TORADE LM)

+70 kg:

Hnyk R. (KK DRAP), Michálek J. (TJ Spartak MY)

 

Organizačné informácie:

 

Odchod autobusu 2.9.2023 (SOBOTA).

- v Banskej Bystrici - 6:45 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Strieborné námestie)

7:00 - odchod autobusu

- v Nitre - 8:15 hod. stretnutie reprezentantov a kontrola dokumentov (Slovnaft za kruhovým objazd. - Drážovská ul. Zobor)

8:30 - odchod autobusu

- v Bratislave - 9:20 hod. stretnutie reprezentantov (OMV na strane Auparku)

9:30 - odchod autobusu

 

Pri odchode výpravy sa bude treba trénerom preukázať:

 

- platným cestovným pasom/občianskym preukazom

- podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (3.9.2023), ako aj cestovné poistenie na dni (2. - 4.9.2023)

- Splnomocnenie na cestu do zahraničia - platí pre reprezentantov mladších ako 18 rokov

 

splnomocnenie dieťa_SVK

splnomocnenie dieťa_ENG


https://www.mzv.sk/sluzby/ak-cestujete-do-zahranicia/cestovanie-s-detmi

 

Reprezentantky - dievčatá

- je potrebné splnomocniť trénera - J.Kalčoka

údaje na trénera

 

Reprezentanti - chlapci

- je potrebné splnomocniť trénera - D.Kvasnicu

údaje na trénera

 

 

Bosna a Hercegovina
https://www.mzv.sk/web/sk/bosna_a_hercegovina

Maloleté deti do 14 rokov (občania Slovenskej republiky) môžu cestovať do Bosny a Hercegoviny s platným cestovným pasom Slovenskej republiky alebo s občianskym preukazom Slovenskej republiky vo forme identifikačnej karty, a to v sprievode jedného alebo oboch rodičov, alebo zákonného zástupcu, alebo opatrovníka, alebo v sprievode inej dospelej osoby, ktorej rodičia, zákonný zástupca, alebo opatrovník dali písomné a notárom overené splnomocnenie na sprevádzanie maloletej osoby.
Ak maloleté dieťa sprevádza pri ceste do Bosny a Hercegoviny len jeden z rodičov, je potrebný súhlas druhého rodiča.
Hraničná polícia Bosny a Hercegoviny v prípade, že rodič má rovnaké priezvisko ako dieťa, však v praxi zvyčajne nevyžaduje súhlas druhého rodiča.
V prípade, že rodič nemá rovnaké priezvisko ako maloleté dieťa, ktoré sprevádza pri ceste do Bosny a Hercegoviny, je potrebné, aby rodič mal pri prechode hranice doklad (rodný list dieťaťa), na základe ktorého jednoznačne dokáže, že dieťa cestuje s rodičmi (s rodičom).
Maloletá osoba môže vstúpiť na územie Bosny a Hercegoviny aj samostatne, ak má cestovný doklad a overené splnomocnenie rodičov, alebo zákonného zástupcu, alebo opatrovníka. Splnomocnenie musí obsahovať údaje o dieťati, údaje o rodičoch (alebo zákonnom zástupcovi, alebo opatrovníkovi), údaje o sprevádzajúcej osobe, údaje o účele cesty a čase jej trvania.
Hraničná polícia na svojej internetovej stránke uvádza, že splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa má byť v jednom z úradných jazykov Bosny a Hercegoviny (bosniansky, srbský, chorvátsky), alebo v angličtine a úradné preložené do jedného z úradných jazykov Bosny a Hercegoviny.
Maloletá osoba zúčastňujúca sa na školskej exkurzii, alebo športového, alebo kultúrneho podujatia nemusí mať overené splnomocnenie, ak sa nachádza na overenom zozname účastníkov takejto exkurzie, alebo podujatia.

 

Chorvátsko
https://www.mzv.sk/web/sk/chorvatsko
Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad - podľa veku občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas. Občiansky preukaz podobne ako cestovný pas možno vystaviť dieťaťu už od narodenia.
Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.
V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov (nie je to nevyhnutné) písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).


Maďarsko
https://www.mzv.sk/web/sk/madarsko
Deti do 15 rokov môžu vstupovať na územie Maďarska s platným cestovným pasom, alebo občianskym preukazom s fotografiou.
Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúčame mať splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom /zástupcami v maďarskom alebo anglickom jazyku overené notárom.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


https://karatebh.ba/Pages/TournamentAssignment?data=4270