KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Webinár „Úloha lekárskych profesionálov v čistom športe“

Webinár „Úloha lekárskych profesionálov v čistom športe“

 

Téma: Úloha zdravotníkov v čistom športe

Registračný odkaz: (skopírujte a vložte do prehliadača)

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_P3u5XKqxTTSNrSaVS5L5Qg

 

Termín podujatia: streda 26. júna, 14:00 – 15:00 SELČ


- Zoznam zakázaných látok

- Terapeutické výnimky

- Úloha tímových lekárov na podujatiach


Naši partneri ITA si nechajú čas na zodpovedanie otázok naživo a radi doručíme tieto webináre v angličtine so simultánnym prekladom do štyroch ďalších jazykov – arabčiny (العربية), španielčiny (español), francúzštiny (français) a ruštiny ( русский).

 

Prosím, majte na pamäti, že v registračnom odkaze si môžete vybrať organizáciu, ku ktorej patríte, preto buďte tak láskaví a uveďte Svetovú federáciu karate (WKF) ako tú, ku ktorej patríte.


Prednášajúci:

Dr Lucienne Attard, členka panelu ITA pre terapeutické výnimky

Dr. Carole Okoth, členka poradnej skupiny ITA pre zdravie a klinickú expertízu

Dr Mark Stuart, hlavný manažér ITA pre drogy, zdravie a rozvoj.

Moderátor: Mairi Irvine, vzdelávací tím ITA


------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear National Federations,
Medical professionals play a key part in supporting athletes and must understand the anti-doping landscape and their accompanying responsibilities within this.
Therefore, we would like to share with your medical professionals the webinar "Medical Professionals' Role in Clean Sport", an introductory meeting offered by our ITA Partners in which they'll be discussing the role of medical professionals in protecting clean sport and cover key topics to help them effectively support their athletes, including:

  • The Prohibited List
  • Therapeutic Use Exemptions
  • The role of team physicians at events

On this occasion there will be three expert panellists speaking: Dr Lucienne Attard, member of the ITA's Therapeutic Use Exemption Panel, Dr Carole Okoth, member of the ITA's Health & Clinical Expert Advisory Group and Dr Mark Stuart, the ITA's Drugs, Health & Development Senior Manager.
As always, our ITA partners will leave time to answer to questions live, and are pleased to deliver these webinars in English with simultaneous translation to four additional languages – Arabic (العربية), Spanish (español), French (français) and Russian (русский).
Please keep in mind that in the registration link you can choose the organization you belong to, so please be so kind as to list the World Karate Federation (WKF) as the one you belong to.
Of course, feel free to share this webinar with any athlete support personnel (including parents, coaches, etc.) you may deem convenient.
                              SUMMARY INFO
Topic: Medical Professionals' Role in Clean Sport
Registration link: (copy and paste on your browser)
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_P3u5XKqxTTSNrSaVS5L5Qg
Event date: Wednesday 26th June, 14:00 – 15:00 CEST
Panellists:

  • Dr Lucienne Attard, member of the ITA's Therapeutic Use Exemption Panel
  • Dr Carole Okoth, member of the ITA's Health & Clinical Expert Advisory Group 
  • Dr Mark Stuart, the ITA's Drugs, Health & Development Senior Manager.

Moderator: Mairi Irvine, ITA Education Team
Looking forward to your participation!
Best regards,
Davide Benetello                                       Souleymane Gaye                                       
WKF Athletes' Commission                      WKF Entourage Commission
Chairman                                                    Chairman